Lichtenvoorde en Doetinchem 0544 - 35 37 39
's-Heerenberg 0314 - 34 38 77

Sponsoring

Van meet af aan heeft Seesing Personeel bijgedragen aan het Achterhoekse verenigingsleven en andere regionale initiatieven. Naast breedtesport, willen we hier ook cultuur en sport voor mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

Sportsponsoring

Wij als Team Seesing Personeel vinden dat sporten, en teamsporten in het bijzonder, positief bijdragen aan het welbevinden van mensen en de leefbaarheid van de regio. Daarom steunen wij al jaren vele verenigingen in onze mooie Achterhoek. Als we een vereniging steunen, doen we dat veelal voor meerdere jaren, maar elk jaar maken we ook enkele switches, zodat we over de volle breedte in de Achterhoek onze support kunnen inzetten.

Legacyprogramma Special Olympics Achterhoek 2018

Een ander initiatief dat wij in het bijzonder een warm hart toedragen is het legacyprogramma dat voortkomt uit de Special Olympics Achterhoek 2018, waar bij – samen met de Rabobank – hoofdsponsor van mochten zijn. Wat hebben wij genoten van dit evenement en het enthousiasme en de authenticiteit van de deelnemers. Wij geloven in een inclusieve maatschappij en willen daar zondermeer aan bijdragen. We zien bij meerdere verenigingen mooie initiatieven ontstaan en zullen dit blijven stimuleren en ondersteunen.

Cultuur

Ook op het gebied van cultuur dragen we graag ons steentje bij. Theater de Storm biedt, met haar regionale functie, een breed scala aan voorstellingen waar iedereen in de omgeving van kan genieten. Wij vinden het voortbestaan hiervan erg belangrijk en zijn daarom al jaren een trotse Stormgenoot.

Wilt u ons benaderen voor sponsormogelijkheden, dan adviseren wij u dat in kwartaal 3 te doen, omdat dan de keuzes en budgetten worden gemaakt voor het nieuwe jaar. U kunt hiervoor contact opnemen met onze marketingafdeling via jutta@seesingpersoneel.nl.